Sau thanh tra, Bóng đèn Điện Quang bị xử phạt gần 38 tỷ đồng

.

Theo đó, Điện Quang bị xử lý vi phạm về thuế năm 2015 - 2017 và các khoản phải nộp khác với tổng số tiền 37,93 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền bị truy thu thuế là số tiền thu được từ hợp đồng số 80/HĐHTĐT ngày 16/8/2002 giữa Bóng đèn Điện Quang với Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, số tiền nộp vào ngân sách nhà nước (tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế) là 1,22 tỷ đồng; nộp vào quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số tiền 6,71 tỷ đồng (số tiền lãi vay BIDV được miễn, giảm sau khi công ty đã nộp NSNN và chia cổ tức cho phần vốn Nhà nước); nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính 30 tỷ đồng (số tiền thu được giữa Điện Quang với Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam).

Đồng thời, Điện Quang có trách nhiệm nộp kịp thời, đầy đủ số tiền trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu nộp chậm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.187 tỷ đồng, tăng mạnh 12% so với năm 2017 và vượt 2% mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 92,7 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, trong phiên sáng 16/4 cổ phiếu DQC giao dịch giảm 4,3% và tạm đứng tại mức giá 22.400 đồng/CP.

Ngọc Linh

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn