Quý 1/2019, FPT lãi ròng 626 tỷ đồng

.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT lần lượt đạt 794 tỷ đồng và 626 tỷ đồng, tăng 21,6% và 23% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.021 đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2018, đạt 16,9%.

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 2.984 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, tăng tương ứng 21,7% và 44,4% so với cùng kỳ.

Trụ sở Công ty Cổ phần FPT

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 2.303 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 39,6%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng từ 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79,1% (thị trường Mỹ) so với cùng kỳ.

Khối viễn thông đạt 2.377 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,3%, lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 8,4%, tương đương 105% kế hoạch lũy kế.

Kết thúc quý 1, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 2.459 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,6% và 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,6% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn lần lượt đạt 38% và 43%.

Hằng Vương

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn